Scenariusze myślenia komputacyjnego - matematyka

1. Geometria - rozpoznawanie i rysowanie kątów + karta pracy

2. Geometria - rozpoznawanie wielokątów, klasyfikowanie trójkątów + karta pracy

3. Geometria - okrąg + karta pracy

4. Mnożenie ułamków + algorytm

5. Liczby proste i złożone

6. Potęga z wykładnikiem całkowitym + program 1 w Scratch + program 2 w Scratch

7. Procenty i ułamki + karta pracy + figures.png + algorytm + C++ program (j.polski)

8. Tworzenie modelu kartki papieru w podanej skali + karta pracy (j.polski)

9. Ile jest 2 do potęgi 1000? + C++ program + program_power.pdf + Scratch program (j.polski)

10. Pole powierzchni i obwód figur płaskich +Pseudokod do schematu blokowego – przykład + Pseudokod – czynności + karta pracy + Figury płaskie  – wyjaśnienie

11. Algebra: układy równań liniowych + karta pracy + Układy równań liniowych - wyjaśnienie

12. Używanie modeli algebraicznych w sytuacjach rzeczywistych + karta pracy + Kosiarka - wyjaśnienie

Scenariusze myślenia komputacyjnego - geografia

1. Główne miasta krajów europejskich

2. Różne rodzaje rolnictwa

3. Kraje europejskie

4. Lasy liściaste + karta pracy

5. Miasta w Estonii + karta pracy

6. Pasma górskie

7. Model mapy Polski + kontur mapy Polski (j.polski)

8. Obraz świata na mapie + C++ program 1 + C++ program 2 (j.polski)

9. Ludność Europy (j.polski)

10. Kraje i miasta Europy. Podróżowanie lekcja 1lekcja 2lekcja 3lekcja 4 + szablon planu + instrukcje do pracy

Scenariusze myślenia komputacyjnego - biologia

1. Rónowaga w przyrodzie. Konkurs + Tynker 

2. Modified hereditary organisms

3. Płazy w przyrodzie i działania człowieka + karta pracy1 + karta pracy 2 Tynker

4. Od nasienia do nasienia. Od uśpionego nasienia do kiełkującego nasienia. (j.polski)

5. Od nasienia do nasienia. Od kiełkującego nasienia do kwitnienia. (j.polski)

6. Od nasienia do nasienia. Od kwitnienia do uspionego nasienia. (j.polski)

7. Różne rodzaje lasów lekcja 1lekcja 2, 3lekcja 4

Scenariusze myślenia komputacyjnego - chemia

1. Stężenie procentowe substancji (j.polski)

2. Układ okresowy pierwiastków chemicznych (j.polski)

3. Recykling lekcja 1lekcja 2

Scenariusze myślenia komputacyjnego - fizyka

1. Układ Słoneczny

2. Odbicie światła. Model kolorowej powierzchni

3. Produkcja energii lekcja 1, lekcja 2lekcja 3

4. Pomiar prędkości ciała fizycznego (j.polski)

5. Pomiar oporu elektrycznego żarówki + obwód + tabela (j.polski)

Scenariusze myślenia komputacyjnego - język ojczysty

1. Literatura - Baśnie lekcja 1lekcja 2lekcja 3, lekcja 4, lekcja 5 

2. Jak napisać ciekawą i wnikliwą charakterystykę porównawczą bohaterów literackich? (j.polski)

3. Agresja i manipulacja w wypowiedzi - jak ją rozpoznać? (j.polski)

4. Inicjały

5. Przypadki w języku estońskim. Deklinacja.

Scenariusze myślenia komputacyjnego - Historia/WOS

1. Historia - Postęp technologiczny. Steam age + Tynker1 + Tynker2 + Tynker3

2. Historia - II Wojna Światowa + karta pracy + Tynker

3. Historia - Historyczne miejsca w otoczeniu lekcja 1lekcja 2, lekcja 3, lekcja 4

4. Wiedza o społeczeństwie - Władza ustawodawcza + obraz polskiego Parlamentu (j.polski)

5. Wiedza o społeczeństwie - Mniejszości narodowe + obraz Polski + obraz Polski w 1939 r. (j.polski)

Scenariusze nauczania programowania

1. Sekwencja, algorytm

2. Warunki

3. Pętle lekcja 1 lesson 1lekcja 2

4. Pętle zagnieżdżone lekcja 1, lekcja 2

4. Sekwencje

5. Rysowanie wielokątów formenych z użyciem pętli

6. Debugowanie

7. Programowanie animacji

8. Programming an animations

9. Tworzenie kolorowych rysunków z interesujacymi wzorami geometrycznymi i efektami graficznymi

10. Programowanie gier

11. Programowanie gier, interaktywność lekcja 1, lekcja 2

12. Algorytmiczny wąż

Inne materiały stworzone w trakcie projektu

1. Prezentacja multimedialna o działaniach i rezultatach projektu (Google Slides)

2. Kwestionariusze ankiet (Google Forms)

2. Prezentacje multimedialne o szkołach partnerskich

3. Prezentacje multimedialne o systemach edukacyjnych i TIK w programach nauczania w szkołach partnerskich (Google Slides)

4. Konkurs na logo projektu

5. Prezentacje multimedialne o tworzeniu plakatu w szkołach partnerskich (Google Slides)

6. Krótkoterminowe wymiany grup uczniów - filmy

7. Poznajmy się! - wspólne prezentacje multimedialne uczestników krótkoterminowych wymian grup uczniów (Google Slides)

8. Bożonarodzeniowe i Noworoczne kartki życzeniowe zaprogramowane przez uczniów 

9. 10 najważniejszych miast w krajach partnerskich - applicacje zaprogramowane przez uczniów za pomocą narzędzia Tynker (udostępnione za pomocą narzędzia padlet.com)

10. Inne materiały

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+