Program wizyty

Pierwsza krótkoterminowa wymiana grup uczniów z Polski, Estonii i Hiszpanii odbyła się w dniach 22-28 stycznia 2017. Podczas wizyty w kraju szkoły partnerskiej uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w różnych aktywnościach obejmujących tematykę projektu. W szkole podstawowej Marttilan koulu brali udział w zajęciach lekcyjnych, podczas których wykorzystywali narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz zwiedzili miejsca związane z nowymi technologiami.

Pierwszego dnia wszyscy goście poznali szkołę i zasady w niej panujące. Zwiedzili klasy, poznali nauczycieli. Już od pierwszego dnia aktywności przebiegały pod znakiem technologii informacyjno – komunikacyjnych, algorytmiki i programowania. Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznawali się wzajemnie wykorzystując do tego algorytm liniowy. Uczniowie z pomocą nauczycieli tworzyli również prezentacje multimedialne o swoich krajach, miejscowościach i szkołach, które następnie zaprezentowali pozostałym uczestnikom spotkania. Każde zajęcia przeplatane były 15-minutową aktywnością na zewnątrz szkoły. Nauczyciele mogli też obserwować tradycyjne zajęcia w fińskiej szkole.

Po zajęciach w poniedziałek uczniowie i nauczyciele goszczący w szkole zwiedzili miejscowość Marttila. Udali się do miejskiego urzędu oraz lokalnej biblioteki. Odwiedzili też lokalną firmę telefoniczną, gdzie zaprezentowano im zdobycze nowoczesnych technologii w dziedzinie telekomunikacji. Uczniowie przenieśli się w wirtualną rzeczywistość dzięki specjalnym okularom, które mogli przetestować.

We wtorek uczniowie uczyli się podstaw programowania robotów z wykorzystaniem specjalistycznych programowalnych zestawów klocków Lego. Budowali robota a następnie pisali dla niego instrukcje, które pozwoliły robotowi wykonać określone zadania. Angel Verde – nauczyciel matematyki ze szkoły hiszpańskiej przeprowadził lekcje matematyki w oparciu o swój autorski scenariusz „Pola powierzchni i parametry figur płaskich". Lekcja dotyczyła nauczania myślenia komputacyjnego. Na platformie scratch.mit.edu uczniowie tworzyli program rysujący i obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich. Uczniowie uczyli się tym samym pojęć związanych z programowaniem i kodowali w aplikacji Scratch. Rozwiązywali problemy matematyczne z wykorzystaniem możliwości komputera. 

Poranne zajęcia w środę miały na celu zapoznanie uczestników projektu z platformą Google Classroom, z której w swojej codziennej pracy korzystają nauczyciele fińskiej szkoły. Nauczyciele mieli również okazję do obserwowania, w jaki sposób można wykorzystać ją w swojej pracy. Uczestnicy współpracowali nad wspólnym projektem na platformie Google Classroom. Tworzyli wspólną prezentację, w której przedstawiali siebie i swoje zainteresowania.  Po zajęciach udali się do miejscowości Turku, gdzie zwiedzili Wydział Informatyczny Uniwersytetu. Spotkali się z pracownikami, którzy przygotowali również nietypowe zadania kształtujące umiejętność programowania. Uczniowie poradzili sobie z nimi doskonale. Po zajęciach zwiedzili lokalne zabytki m.in zamek i katedrę w Turku.

Czwartek przebiegał pod hasłem robotyki na Uniwersytecie w miejscowości Tampere. Uczniowie zwiedzili Uniwersytet i wysłuchali ciekawy wykład na temat zastosowania robotów w życiu człowieka. Mogli na żywo zobaczyć działanie takich robotów. Niektórzy mieli okazję sterować samolotem na symulatorze lotów.  Czas wolny po przyjeździe spędzili na zimowych aktywnościach. 

W piątek kontynuowane były zajęcia a matematyki z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego oraz elementów programowania w języku Scratch. Po zajęciach nauczyciele udali się na targi edukacyjne Educa 2017 w Helsinkach.

Wyjazd przyniósł wiele satysfakcji ich uczestnikom. Dla uczniów i nauczycieli była to nie tylko okazja do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności ale też okazja do integracji i otwarcia się na inne kultury oraz zastosowania swoich umiejętności językowych w praktyce.

Uczniowie

Szkoła w Marttila

Zwiedzanie miejscowości Marttila

Zajęcia w szkole

Zwiedzanie Turku

Tampere

Helsinki

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+