Poprzez realizację projektu chcemy:

  • wymienić doświadczenia dotyczące nauczania programowania na lekcjach informatyki i nauczania myślenia komputacyjnego na innych lekcjach od pierwszej klasy szkoły podstawowej, poznać metody i narzędzia

  • poznać zakres wykorzystywania TIK na różnych przedmiotach w krajach partnerskich, aby zwiększyć kompetencje nauczycieli w tym zakresie

  • przybliżyć uczniom aktualny europejski rynek pracy i zapotrzebowanie na zawody i umiejętności informatyczne, ścisłe i językowe

  • zdobyć wiedzę na temat poziomu i systemów edukacji w innych krajach europejskich

  • przybliżyć uczniom problem równości płci//równości szans i inne problemy społeczno-ekonomiczne, w tym problem uchodźców

  • podnieść jakość pracy szkół partnerskich

  • zdobyć wiedzę na temat innych kultur

  • doskonalić umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, przełamywać barierę językową wśród uczniów i nauczycieli

  • doskonalić umiejętność zespołowej współpracy

  • promować szkoły w lokalnym społeczeństwie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+