"Zaprogramuj swoją przyszłość" to dwuletni międzynarodowy finansowany ze środków programu Erasmus+ projekt współpracy szkół na rzecz wymiany dobrych praktyk. W ramach partnerstwa strategicznego współpracują ze sobą szkoły z Polski, Finlandii, Estonii i Hiszpanii. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej (wcześniej Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej) w Sieradzu jest placówką koordynującą. Szkoły partnerskie to Martna Põhikool (Martna, Estonia), IES Hermanos D'Elhuyar (Logroño, Spain) and Marttilan koulu (Marttila, Finland).

Projekt jest realizowany w okresie 1 września 2016 - 31 sierpnia 2018. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki i innych przedmiotów (matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie/historii, języka ojczystego). Głównymi celami projektu jest nauka programowania, wymiana wiedzy na temat nauczania programowania od I klasy szkoły podstawowej, nauczania myślenia komputacyjnego oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do rozwiązywania problemów z zakresu różnych przedmiotów szkolnych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+