Innowacyjność projektu polega na wymianie doświadczeń między krajami partnerskimi, tak aby wypracowane metody i narzędzia nauczania programowania i myślenia komputacyjnego, a przy tym logicznego i kreatywnego myślenia przyniosły uniwersalne efekty w postaci wzrostu u uczniów kompetencji przydatnych na rynku pracy i uznawanych w różnych krajach. Innowacyjne jest również nabycie przez różnych nauczycieli przedmiotów innych niż informatyka umiejętności kształtowania myślenia komputacyjnego, czyli umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki. Nauczanie myślenia komputacyjnego i wykorzystywanie komputera do rozwiązywania problemów algorytmicznych nie jest dzisiaj w żadnym z krajów partnerskich zintegrowane z nauką pozostałych przedmiotów.  

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+