Pomysł stworzenia projektu powstał jako odpowiedź na informację o zmianie w polskim i fińskim systemie edukacji. Nowa podstawa programowa informatyki w Polsce od września 2017r. jest  poszerzona o obowiązkową naukę programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W Finlandii taki obowiązek wprowadzono w 2016 roku. Umiejętność programowania jest obecnie zdefiniowana jako jedna z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Rozwijająca się dziedzina technologii informacyjno-komunikacyjnych ciągle tworzy nowe miejsca pracy dla specjalistów ICT, zwłaszcza programistów. Na europejskim rynku pracy występuje ostatnio deficyt tego zawodu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+