2016

 • wrzesień - pażdziernik - działania przygotowawcze: stworzenie umowy między partnerami, rekrutacja uczestników projektu (uczniów i nauczycieli), rozpoczęcie działań promocyjnych wśród lokalnych społeczności, szkolenie nauczycieli - podstawy myślenia komputacyjnego i zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnych,  stworzenie strony internetowej projektu i przeprowadzenie szkolenia administratorów strony, stworzenie arkusza kosztów
 • 13-15 październik  - pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce, podpisanie umowy partnerskiej
 • październik - pierwsze badanie wśród nauczycieli i uczniów szkół partnerskich - ankieta na temat otwartości na inne kultury i potrzeby współpracy międzynarodowej, ankieta wśród uczniów zaangażowanych w projekt na temat zainteresowania technologią informacyjno-komunikacyjną i programowaniem
 • październik - tworzenie plakatu o projekcie w krajach partnerskich
 • październik - listopad - projektowanie logo projektu, konkurs na najlepsze logo
 • listopad - grudzień - tworzenie scenariuszy matematyki z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego, scenariuszy z zakresu nauki programowania dla 1-2 klasy szkoły podstawowej 
 • od listopada  - kurs języka angielskiego dla nauczycieli w Polsce, Hiszpanii i Estonii

2017

 • styczeń - stworzenie newslettera o działaniach w ramach projektu (wrzesień - grudzień 2016)
 • styczeń - pierwsza krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Finlandii
 • styczeń - marzec tworzenie scenariuszy geografii z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego, scenariuszy z zakresu nauki programowania dla 3 klasy szkoły podstawowej
 • marzec - drugie międzynarodowe spotkanie projektowe w Finlandii 
 • kwiecień - maj - tworzenie scenariuszy biologii z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego, scenariuszy z zakresu nauki programowania dla 4 klasy szkoły podstawowej
 • maj - May -  stworzenie newslettera o działaniach w ramach projektu (styczeń - kwiecień 2017)
 • maj - gruga krótkotermonowa wymiana grup uczniów do Estonii 
 • czerwiec - pażdziernik - tworzenie scenariuszy chemii z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego, scenariuszy z zakresu nauki programowania dla 5-6 klasy szkoły podstawowej
 • pażdziernik -  stworzenie newslettera o działaniach w ramach projektu (maj - wrzesień 2017)
 • listopad - trzecia krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Polsce
 • listopad - grudzień - tworzenie scenariuszy fizyki z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego, scenariuszy z zakresu nauki programowania dla 7 klasy
 • grudzień - stworzenie animowanych kart świątecznych
 • grudzień - udział w Godzinie Kodowania

2018

 • styczeń - czwarta krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Hiszpanii
 • styczeń - luty - tworzenie scenariuszy wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego, scenariuszy z zakresu nauki programowania dla 8 klasy
 • marzec -  stworzenie newslettera o działaniach w ramach projektu (listopad - luty 2017/2018)
 • kwiecień - Maj - tworzenie scenariuszy języka ojczystego z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego, scenariuszy z zakresu nauki programowania dla 9 klasy
 • maj - trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe w Hiszpanii
 • czerwiec - czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce, konferencja podsumowująca 
 • czerwiec - stworzenie newslettera o działaniach w ramach projektu (marzec - czerwiec 2018)
 • czerwiec - stworzenie e-booka ze scenariuszami i opisem metod i narzędzi do nauki programowania i myślenia komputacyjnego
 • lipiec- sierpień - upowszechnianie rezultatów projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+