"Ohjelmoi tulevaisuutesi" on kaksivuotinen kansainvälinen Erasmus+ -ohjelman rahoittama koulujen yhteistyöhanke hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Koulut Puolasta, Suomesta, Virosta ja Espanjasta tekevät hankkeen puitteissa strategista yhteistyötä. Hankkeen koordinoi puolalainen Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu . Muut hankekoulut ovat Martna pöhikool Virosta, Marttilan koulu Suomesta sekä IES Hermanos d’Elhuyar Espanjan Logroñosta.

Hanke toteutetaan 1.9.2016-31.8.2018 välisenä aikana ja se on suunnattu opiskelijoille peruskoulusta lukioon sekä heidän opettajilleen eri oppiaineissa, kuten tieto- ja viestintäteknologiassa, matematiikassa, maantieteessä, biologiassa, kemiassa, fysiikassa, yhteiskuntaopissa sekä äidinkieessä.

Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina ovat ohjelmoinnin opettaminen ensimmisestä kouluvuodesta alkaen sekä siihen liittyvä tiedonvaihto ja automaatioajattelun opettaminen ICT-avusteisen ongelmanratkaisun kehittämiseksi eri oppiaineiden opiskelussa.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN ERASMUS+ -OHJELMAN RAHOITTAMA INTERNET-SIVU