Ohjelmoi tulevaisuutesi -hankkeen päätavoitteena  on vaihtaa opettajien tietoja ja kokemuksia menetelmistä, käytetyistä ohjelmista ja erilaisista opetuksessa käytettävistä työkaluista alkaen peruskoulun ensimmäisestä luokasta. Ohjelmoinnin opiskelussa on erittäin tärkeää osata analysoida ongelma ja ymmärtää algoritminen lähestymistapa sen ratkaisussa. Päättelytaidot ovat ratkaisevassa asemassa, kun ongelmaa yritetään muuttaa muotoon, jossa sen ratkaisuun voidaan hyödyntää tietotekniikkaa. Opiskelijat voivat käyttää laskennallista ajattelua kaikissa oppiaineissa, kuten matematiikassa, maantieteessä, biologiassa, kemiassa, fysiikassa, yhteiskuntaopissa sekä äidinkielessä. 

Tämän hankkeen avulla tarjoutuu sekä opiskelijoille että opettajille erinomainen mahdollisuus kehittää ja käyttää digitaalisia taitoja ja ICT-työkaluja. Hankekumppanit tarkkailevat ICT:n integrointia eri oppiaineisiin ja sen vaikutusta opiskelijoiden digitaalisten taitojen osaamiseen.

Ohjelmoi tulevaisuutesi -hanke pyrkii myös parantamaan naisten motivaatiota oppia luonnontieteitä. Naiset ryhmänä vaativat erityistä huomiota, koska naisten osuus alan tutkimusten tekijöinä on verrattain pieni. Tässä onnistuessaan hankkeella on hyvät edellytykset parantaa tasa-arvoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja voittaa stereotypioita. Hankkeeseen osallistuvista opiskelijoista yli 50% on tyttöjä. Kumppanuuskoulujen opiskelijoille ja opettajille hanke tarjoaa myös mahdollisuuden englannin kielitaidon parantamiseen.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN ERASMUS+ -OHJELMAN RAHOITTAMA INTERNET-SIVU