Coordinator

Middle School no 3 under the name of the European Union in Sieradz, Poland

Partnership schools:

Primary school (1-9) Martna Põhikool in Martna, Estonia

Primary school (1-6) Marttilan koulu in Marttila, Finland

Secondary and high school IES D'Elhuyar in Logroño, Spain

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN ERASMUS+ -OHJELMAN RAHOITTAMA INTERNET-SIVU