Hankkeen perusajatuksena on vaihtaa kokemuksia kumppanuuskoulujen välillä ohjelmoinnin ja automaatioajattelun menetelmien ja välineiden kehittämiseksi. Hankkeen avulla pyritään parantamaan loogista ja luovaa ajattelua työelämätaitojen ja -mahdollisuuksien parantamiseksi eri maissa. Hankkeen avulla halutaan myös kehittää muiden kuin tietotekniikan opettajien automaatioajattelua (ongelmanratkaisutaito käyttäen tietoteknisiä keinoja ja työkaluja). Tämä ei ole yleisesti ollut yleisesti osana hankemaiden opetusjärjestelmiä.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN ERASMUS+ -OHJELMAN RAHOITTAMA INTERNET-SIVU