Projektin ajatuksena on reagoida muutoksiin Puolan ja Suomen koulujärjestelmissä ja opetussuunnitelmissa. Puolassa tietotekniikan ohjelmointi tulee pakolliseksi  tietotekniikan opetussuunnitelmaan peruskoulun ensimmäisestä luokasta alkaen. Suomessa ohjelmointi tuli opetussuunnitelmaan alkaen elokuusta 2016. Ohjelmointitaitoa pidetään yhtenä merkittävimmistä osaamisalueista nykyisillä työmarkkinoilla. ICT-alalla syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja tietotekniikan asiantuntijoille ja ohjelmoinnin osaajille. Heistä on pulaa koko Euroopan alueella.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN ERASMUS+ -OHJELMAN RAHOITTAMA INTERNET-SIVU