Projekti uuenduslikkus seisneb programmeerimise ja algoritmilise mõtlemise õpetamise metoodikate ja vahendite jagamises selleks, et tõsta õpilaste digitaalsete oskuste taset, mis on kasulikud eri riikide tööturule sisenemiseks. Projekti käigus kasvab teiste aineõpetajate algoritmilise mõtlemise oskus ja omandatakse oskus seda oma ainesse lõimida. Siiani pole üheski partnerkoolis algortimilise mõtlemise ja arvuti kasutamine algoritmiliste probleemide lahendamiseks teistesse õppeainetesse integreeritud.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM