Teine õpetajate kohtumine toimus 23.- 25. märtsini Soomes, Marttilas.

Kohtumisest Marttila Koolis võtsid osa õpetajad partnerkoolidest:

a) Poolast

  • Helena Rajewska - direktor, matemaatikaõpetaja
  • Aneta Leskiewic - projekti koordinaator, füüsika ja informaatika õpetaja
  • Mihal Sitarek - koordinaatori assistent, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
  • Ewa Banasiewicz - inglise keele õpetaja

b) Hispaaniast 

  • Alberto Yanguas - projekti koordinaator, informaatika ja tehnoloogia õpetaja
  • Rosa Rodrigues - informaatika ja tehnoloogia õpetaja
  • Silvia Camarero - hispaania keele õpetaja

c) Eestist

  • Kairi Mustjatse -  projekti koordinaator, matemaatika ja informaatika õpetaja
  • Siiri Saks  - loodusainete õpetaja
  • Anu Voll - ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Esimesel päeval tutvusid kohaletulnud õpetajad Marttila kooliga. Kohaletulnud külalisi tervitas Marttila kooli direktor Pasi Isokangas, kes tutvustas kooli ja rääkis ühtlasi ka Soome koolisüsteemist. Toimus külaliste ja kohalike õpetajate vaheline vestlusring, kus keskenduti Soomes rakenduvale uuele õppekavale, põhirõhk loodusainete ja programmeerimise sidumisele. Sama päeva õhtul sõitsid külalised ja Marttila kooli õpetajad Soome vanimasse linna Turusse. Turus tutvuti selle linna märkimisväärsete ajaloo- ja  kultuuriväärtustega. 

Teisel päeval toimus projekti koordinaatorite töökoosolek, kus arutati projekti käivitumise üle ja tehti ettepanekuid projektitöö sisukamaks muutmiseks. Vaadati üle juba loodud tunnikavad ja tehti ettepanekuid nende kvaliteedi parandamiseks, lepiti kokku tegevuskava muudatustes sh suurendati õpilaste tegevuste osa. Arutati ka selle üle, kuidas projektitööd rohkem avalikuks teha. Teised õpetajad viibisid samal ajal Marttila õpilaste koolitundides ja tutvusid neis kasutuselolevate metoodikatega. Samal päeval käisid kõik külalised Marttila Vallavalitsuses ja külastasid ka kohalikku uut raamatukogu. Õhtupoolikul sõitsid kõik projektikoosolekust osavõtjad Turu saarestikus olevale Paradiisisaarele, kus imetleti kohalikku loodust ja saadi osa Soome rahvuskommetest. 

Projektikoosolekust osavõtt oli suurepärane võimalus arendada oma võõrkeeleoskust. 

 

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM