Koordineeriv kool

Middle School no 3 under the name of the European Union in Sieradz, Poola

Partnerkoolid:

 Martna Põhikool, Eesti

 Marttilan koulu, Soome

IES D'Elhuyar in Logroño, Hispaania

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM