Esimene Poola, Eesti, Hispaania ja Soome õpilaste ühine õppimisüritus toimus Marttilas 22-st kuni 28-ni jaanuarini. Külalisõpilased osalesid erinevates projektitegevustes. Põhirõhk oli IT vahendite kasutamisel ja erinevate IT-ga seotud firmade, õppeasutuste külastamisel, Marttilas toimusid ühised õppetunnid.

Esimene koolipäev algas kooli ja selle reeglitega tutvumisega, külastati klassiruume ja kohtuti kohalike õpetajate ja koolitöötajatega. Selleks, et üksteisega tuttavaks saada oli vaja koostada lineaaralgoritme. Esimeste ühiste õppetundide ajal koostasid õpilased multimeedia esitlusi oma riigi, valla(linna) ja kooli kohta. Koolipäeva lõpus toimus esitluste ettekandmine kogu kohalolnud seltskonnale. Samal ajal oli õpetajatel võimalus osaleda Marttila kooli tundides ja tutvuda neis kasutatavate metoodikatega. Peale koolipäeva lõppu  külastati Marttila Vallavalitsust ja Marttila raamatakogu. Marttila tuur lõppes kohaliku telefonifirma külastamisega, kus õpilased said katsetada spetsiaalseidvirtuaalreaalsuse prille. 

Teisipäeval ehitasid õpilased Lego EV3 mudeleid ja programmeerisid neid lahendama erinevaid ülesandeid. Hispaania matemaatika õpetaja Angel Verde viis läbi oma tunnikonspekti ,,Surface areas and parameters of plane figures” põhjal läbi matemaatika tunnid, kus õpilased kasutades  scratch.mit.edu veebikeskkonda  koostasid programme, mis joonestasid erinevaid planimeetrilisi kujundeid ja arvutasid nende ümbermõõtu ja pindala. 

 Kolmapäeva hommikupoolikul tutvustas Marttila õpetaja Miika Huhtinen Google Classroomi veebikeskkonda, mis on Soome õpetajate seas populaarne õppetöö korralduse keskkond. Praktilise tööna koostasid õpilased ja õpetajad koostöös esitluse, kus rääkisid, kes nad on ja millised on nende hobid. Peale tunde sõideti Turusse, Turu Ülikooli Informaatika teaduskonda, kus meie õpilased lahendasid  kohalike töötajate poolt ette valmistatud erinevaid programmeerimisülesandeid. Õhtupoolikul oli linna ekskursioon.

 Neljapäeval peale tunde külastati Tampere Ülikooli, kus toimusid õpilastele loengud robotitest. Samuti oli võimalik roboteid tegutsemas näha. Nii mõnelegi õpilasele pakkus huvi  robot - lennusimulaator.  Õhtupoolne vaba aeg oli sisustatud aktiivse tegevusega vabas õhus.

Reedel olid veel mõned matemaatika tunnid, kus kasutati Scratchi. Õpetajad külastasid Helsingis haridusmessi -  Educa 2017.

Reis Soome andis meie õpilastele suurepärase võimaluse tutvuda sõpruskooliga, Soome kultuuri ja ajalooga, arendada oma inglise keele ja programmeerimise oskusi. 

Õpilased

Marttila koolis

Ringkäik Marttilas

Koolis

Turus

Tamperes

Helsingis

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM