Eestis

Projekti kohtumine Eestis

https://koolielu.ee/info/readnews/538173/martna-pohikool-voorustas-programmeerimishuvilisi-soomest-poolast-ja-hispaaniast

http://opleht.ee/2017/06/martna-pohikoolis-loimitakse-programmeerimist-ainetundidesse/

Progeöö

https://koolielu.ee/info/readnews/532737/martna-pohikoolis-oli-progeoo

Projekti tutvustav artikkel Koolielus

https://koolielu.ee/info/readnews/517989/martna-pohikool-osaleb-koolide-koostooprojektis-%E2%80%9Eprogrammeeri-oma-tulevikku%E2%80%9C

Kooli kodulehel

Projektikoosolek Hispaanias

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2018/01/erasmus-koosolek-hispaanias-ii.html

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2018/01/erasmus-projekti-koosolek-hispaanias-i.html

e-külalistunnid IT asjatundjatega

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2018/01/jaanuari-e-kulalistunnid.html

Kooditund 2017

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/12/kooditund2017-martna-koolis.html

Projektikoosolek Poolas

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/10/veel-kaks-paeva-poolas-teine.html

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/10/vaike-vahekokkuvote-8klassi-opilaste.html

Projektikoosolek Eestis

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/05/kokkuvote-erasmus-projekti-nadalast.html

Projektikoosolek Soomes

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/01/5-6-klassi-opilaste-koolipaev-marttilas.html

Projektikoosolek Poolas

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2016/10/erasmus-projekti-esimene-koosolek-poolas.html

Koolisisesed projekti tegemised

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/04/8klassi-tudruud-programmeerisid-6kl.html

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/03/5-7-klassi-opilaste-reklaamid.html

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/03/veel-progeoost.html

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2017/03/uudiseid-progeoolt.html

http://martnapohikool.blogspot.com.ee/2016/11/november-erasmus-projektis.html

 

 

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM