Projektis osalevate koolide õpetajate esimene kohtumine toimus Poolas 13. - 15. oktoobrini 2016. Projekti koordineeriv kool, Middle school no 3 under the name of the European Union, võõrustas külalisi:

a) Soomes

 • Pasi Isokangas – direktor ja 4. klassi õpetaja
 • Miika Huhtinen –   projekti koordinaator Soomes  ja 5. klassi õpetaja

b) Eestist

 • Tiit Aedmäe -  direktor
 • Kairi Mustjatse - projekti koordinaator Eestis, matemaatika, füüsika ja informaatika õpetaja
 • Järvi Kimst - eesti keele ja inimeseõpetuse õpetaja

c) Hispaaniast

 • Silvana Laguna - asedirektor
 • Alberto Yanguas –  projekti koordinaator Hispaanias, informaatika ja tehnoloogia õpetaja
 • Maria Visitación Remirez – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.

Projekti kohtumise esimesel päeval oli partnerriikide õpetajail suurepärane võimalus tutvuda Poola pealinna Varssaviga. Saime teada paljugi huvitavat Poola ajaloo kohta ning külastasime Varssavi tähtsamaid vaatamisväärsusi. Sama päeva õhtul toimus ekskursioon Sieradzis, kus saime pilgu peale heita selle linna kaunimatele kohtadele ja kuulda tema ajaloost.

14. oktoobril toimus kohalikus koolis konverents, millest võtsid osa külalised ja vastuvõtva kooli esindajad - kooli direktriss, direktori asetäitja, projekti gruppi kuuluvad õpetajad ja õpilased, kohalikud ajakirjanikud. Konverentsil tutvustasid koolide esindajad oma koole, neis kasutatavaid infotehnoloogilisi vahendeid, riikide haridussüsteeme.  Projekti koordinaatorid tutvustasid, kuidas nende  koolides toimub programmeerimise õpetamine ja milline on nende riikides nõudlus  IT- spetsialistide järele. Konverentsiruumi seinu ehtisid kohalike õpilaste poolt tehtud partnerriike ja Euroopa Liitu tutvustavad postrid. Koolimajja sisenedes oli kõigil külalistel rõõm lugeda soome-, eesti- ja hispaaniakeelseid tervitusi. Konverenti vaheaegadel oli külalistel suurepärane võimalus maitsta rahvuslikke hõrgutisi ja püüda siltitelt nende nimesid poola keeles kokku lugeda.

Peale konverentsi tehti külalistele ekskursioon mööda koolimaja. Õhtupoolikul olid külalised kutsutud osa saama kohaliku kooli pikaajalisest traditsioonist tähistada õpetajate päeva ja uute õpilaste kooliperre vastu võtmist.   

Projekti kohtumise viimasel päeval toimus koordinaatorite töökoosolek, kus arutati järgmiste teemade üle:

 • partnerkoolide panused projekti elluviimiseks
 • projektitegevuste plaan
 • projekti dokumendid

Pärast arutelu kirjutasid koolide koordinaatorid alla koostöö lepingule.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM