Projekti põhieesmärk on kogemuste ja teadmiste vahetamine programmeerimise õpetamise kohta alates 1. klassist. Oskused probleemi analüüsida, läheneda sellele algoritmiliselt on väga tähtsad programmeerimise õppimisel. Õpilased saavad probleemi analüüsi, algortimilist mõtlemist harjutada kõigis õppeainetes. Programmi eesmärgiks on algoritmilise mõtlemise õpetamine järgmistes õppeainetes: matematika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, sotsiaalained, emakeel. Antud projekt annab suurepärase võimaluse õpilaste ja õpetajate digitaalsete oskuste arendamiseks tänu erinevate IT vahendite kasutamisele. Partnerid uurivad vastastikku, kuidas nende koolides on IT lõimitud teiste õppeainetega ja kuidas see mõjutab õpilaste digitaalsete oskuste taset. Projekti “Programme your future” üheks eesmärgiks on tõsta tütarlastes huvi tehnikaalade vastu. Siiani on tehnikaerialade üliõpilaste, eriti IT-s, hulgas neidude osakaal väike. Projekt annab hea võimaluse muuta üldlevinud ettekujutust soolisest ebavõrdsusest IT- tööturul. Seda arvestades ongi koolides projekti töörühmadesse võetud õpilastest pooled tüdrukud. Samuti on projekti eesmärgiks inglise keele praktiseerimine ja selle taseme tõstmine.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM