2016

 • September - Oktoober - sissejuhatavad tegevused: partneritevahelise lepingu koostamine, projektigrupi moodustamine, projekti reklaamimine, õpetajaile loengud algoritmilisest mõtlemisest ja ITK kasutamisest, projekti veebilehe loomine.
 • 13. - 15. oktoober - esimene rahvusvaheline kohtumine õpetajaile Poolas, partneritevahelise lepingu allkirjastamine
 • Oktoober - projekti tutvustava stendi koostamine
 • Oktoober - uuring õpetajaile: avatus tistele kultuuridele, suhtumine rahvusvahelisse koostöösse; uuring projektis osalevatele õpilastele: huvitatus IT-st ja programmeerimisest
 • Oktoober - november - logo konkurss, parima logo valimine November - detsember - matemaatika tunnikavade loomine; programmeerimise tunnikavade loomine 1. ja 2. klassile

2017

 • 22. - 28. jaanuar - esimene rahvusvaheline kohtumine õpilastele Soomes
 • Jaanuar - Märts - geograafia tunnikavade loomine; programmeerimise tunnikavade loomine 3. klassile
 • Veebruar - ühise esitluse loomine Soome kohtumisest
 • Veebruar - märts - esimene projekti infoleht (Poola)
 • 23.- 25. märts - teine rahvusvaheline kohtumine õpetajaile Soomes
 • Aprill - Mai - bioloogia tunnikavade loomine; programmeerimise tunnikavade loomine 4. klassile
 • Aprill - videokonverentsid õpilastele Eesti - Poola, Eesti - Soome, Eesti - Hispaania 
 • 4. - 20. mai - teine rahvusvaheline kohtumine õpilastele Eestis
 • Juuni - ühise esitluse loomine Eesti kohtumisest
 • September - oktoober - keemia tunnikavade loomine; programmeerimise tunnikavade loomine 5.- 6. klassile;
 • töötoad õpilastele programmeerimisega seotud elukutsete kohta
 • September - teine projekti infoleht (Soome)
 • Oktoober - ühine brožüür programmeerimisega seotud erialade ja tööturu nõudlusest nende erialade spetsialistide järele
 • 8.- 14. oktoober - kolmas rahvusvaheline kohtumine õpilastele Poolas
 • November - detsember - füüsika tunnikavade loomine; programmeerimise tunnikavade loomine 7. klassile
 • Detsember - ühise esitluse loomine Poola kohtumisest;
 • ülemaailmsest programmeerimisüritusest Kooditund 2017 osavõtmine;
 • animeeritud jõulukaartide programmeerimine.

2018

 • Jaanuar - neljas rahvusvaheline kohtumine õpilastele Hispaanias
 • Jaanuar - märts - sotsiaalainete tunnikavade loomine; programmeerimise tunnikavade kirjutamine 8. klassile
 • Veebruar - ühise esitluse loomine Hispaania kohtumisest
 • Märts - kolmas projekti infoleht (Hispaania)
 • Aprill - mai - emakeele tunnikavade loomine, programmeerimise tunnikavade kirjutamine 9. klassile
 • Aprill - mai - partnerriikide interaktiivsete postrite loomine
 • Aprill - kolmas õpetajate rahvusvaheline kohtumine Hispaanias; programmeerimise tunnikavade, meetodite ja õpetamise vahendite kirjelduste e-raamatu tegemine
 • Juuni - neljas projekti infoleht (Eesti)
 • Juuni - neljas õpetajate rahvusvaheline kohtumine Poolas, konverents
 • Juuli - august - projekti lõpptulemuste levitamine

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM