Projekti loomiseks andsid tõuke Poola ja Soome koolisüsteemi ümberkorraldused. Poola uus kehtima hakkav õppekava näeb ette kohustusliku programmeerimise õpetamise alates 1. klassist. Sama muudatus viidi Soome koolisüsteemi sisse alates 2016. aastast. Programmeerimise oskus annab inimestele suurema võimaluse tööturul läbi lüüa. IKT valdkonnas luuakse pidevalt juurde uusi töökohti, eriti programmeerijaile. Euroopa tööturul valitseb suur nõudlus programmerijate järele.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM