Program wizyty

Druga krótkoterminowa wymiana grup uczniów z Polski, Finlandii i Hiszpanii odbyła się w dniach 14 - 20 maja 2017r. W mobilności wzięło udział łącznie 19 uczniów i 7 nauczycieli. Zasadniczym celem wyjazdu uczniów było doskonalenie przez nich umiejętności programowania z wykorzystaniem różnych narzędzi. Nauczyciele przy okazji zajęć zdobywali doświadczenia w zakresie nauczania podstaw programowania na różnych przedmiotach. Podczas pobytu w Estonii wykorzystaliśmy wiele narzędzi ICT, dzięki czemu uczniowie mogli zobaczyć, w jak szerokim zakresie używane są programy komputerowe a tym samym umiejętność programowania aplikacji. Pobyt w stolicy Estonii - Tallinnie oraz miejscowości Haapsalu dał też możliwość poznania przepięknych zakątków ojczyzny naszych partnerów.

Zajęcia z zakresu podstaw programowania i robotyki rozpoczęły się w poniedziałek 15 maja 2017 r. od udziału w warsztatach zorganizowanych przez pracowników instytutu HITSA w Tallinnie. HITSA (The Information Technology Foundation for Education) jest estońską fundacją wspomagającą pracę nauczycieli w zakresie nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in. podstaw programowania. HITSA promuje wykorzystywanie ICT w edukacji, aby wszyscy uczniowie na wszystkich poziomach kształcenia uzyskali umiejętności cyfrowe niezbędne dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. W estońskim systemie edukacji na poziomie szkolnictwa podstawowego nie istnieje bowiem przedmiot informatyka a wszelkie umiejętności komputerowe uczniowie zdobywają wykorzystując technologie informatyczne na pozostałych przedmiotach. Podczas warsztatów w HITSA uczniowie poznali zasadę działania robotów BeeBot, Edison, Ozobot. Nauczyciele mogli zobaczyć, w jaki sposób wykorzystać te narzędzia na innych przedmiotach. 

Tego samego dnia gościliśmy też w najstarszej szkole w Estonii  założonej w 1631 roku. Jest to szkoła obejmująca kształcenie na poziomach 1-12 (szkoła podstawowe i ponadpodstawowa). Poznaliśmy historię oraz zakątki szkoły a następnie udaliśmy się na zajęcia z wykorzystaniem narzędzia Mokey Mokey. Uczniowie tworzyli samodzielnie "pianino" działajace na podłączonych do sensora owocach i warzywach. Obserwowaliśmy też działanie drukarek trójwymiarowych, w które wyposażone są estońskie placówki edukacyjne. 

We wtorek od rana gościliśmy w murach szkoły w miejscowości Martna. Zostaliśmy miło przyjęci przez grono nauczycielskie oraz uczniów tej szkoły. Ściany szkoły zdobiły flagi państw partnerskich i napisy z przywitaniem w językach narodowych naszych partnerów. Zajęcia w szkole rozpoczęły się od prezentacji poszczególnych szkół. Uczniowie opowiedzieli o swoich szkołach a nauczyciele wręczyli drobne upominki dla partnerskiej szkoły.

Po prezentacji szkół przed uczniami i nauczycielami szkoły Martna udaliśmy się do miejscowego Urzędu Gminy, gdzie uzyskaliśmy informacje na temat funkcjonowania gminy Martna oraz planowanych w przyszłości zmianach w strukturze samorządowej Estonii.

Tego samego dnia uczniowie tworzyli również aplikację z biologii w języku Scratch. Zajęcia te zostały poprowadzone przez grupę młodzieży i nauczyciela z hiszpańskiej szkoły według scenariusza opracowanego na potrzeby projektu. Podczas zajęć uczniowie uczyli się wykorzystania myślenia komputacyjnego na lekcji biologii. Opracowali programy - quizy na temat części ciała człowieka. Integrację młodzieży i nauczycieli dopełnił tego samego dnia pobyt w prywatnym gospodarstwie dyrektora estońskiej szkoły, gdzie braliśmy udział w zabawach i wspólnym grillowaniu. 

W środę odbywały się zajęcia z robotyki w instytucie INNOKAS w Haapsalu. Fundacja INNOKAS również wspiera estońskich nauczycieli we wdrażaniu nowych technologii w nauczaniu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z wykorzystaniem robotów Lego WeDo oraz aplikacji mobilnych, za pomocą których mogli sterować zbudowanym przez siebie robotem. 

Kolejnego dnia pobytu w Estonii odbywały się zajęcia z podstaw programowania w szkole w Martna. Uczniowie tworzyli aplikacje komputerowe z wykorzystaniem narzędzia Tynker. Ich zadaniem było wykonanie programu pokazującego podstawowe informacje na temat 10 najważniejszych miast ich kraju ojczystego. Wyniki swojej pracy uczniowie udostępniali za pomocą narzędzia Padlet. Uczniowie wraz z opiekunami tworzyli też wspólną prezentację multimedialną na platformie Google Docs, gdzie przedstawili siebie i swoje zainteresowania. 

Po południu uczestniczyliśmy w zajęciach biologicznych z wykorzystaniem tabletów i aplikacji na temat budowy ptaków. Zajęcia odbywały się w placówce Silma Õpikoda położonej nad malowniczym brzegiem zatoki Saunja. Prowadzący zajęcia pokazał, w jaki sposób technologia informacyjno-komuniakcyjna wykorzystywana jest do przedstawiania informacji o otaczajacym nas świecie, np. pokazał uczniom internetowe mapy migracji ptaków.

Ostatniego dnia pobytu w Estonii wzięliśmy udział w finale konkursu ProgeTiiger organizowanego przez estońskie HITSA. Finaliści tego konkursu prezentowali wyniki swojej pracy - programy na temat bezpieczeństwa w Internecie. Wszyscy goście mogli testować aplikacje wykonane przez estońskie dzieci  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi programistycznych. 

Kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus+ był szansą na nawiązanie bliższych relacji między uczestnikami projektu we wszystkich krajach partnerskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystali umiejętności komunikowania się z pozostałymi uczestnikami spotkania w języku angielskim. 

Zajęcia w HITSA

Warsztaty w The Gustav Adolf Grammar School

Zajęcia w szkole w Martna

Wizyta w Urzędzie Gminy Martna

Warsztaty w INNOKAS

Lekcje biologii z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych

Wizyta w firmie informatycznej DATEL w Tallinnie

Udział w podsumowaniu konkursu ProgeTiiger

Zwiedzanie Tallinna

Zwiedzanie Haapsalu

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+