W wyniku wdrożenia projektu chcemy osiągnąć wzrost:

 • wiedzy na temat metod i narzędzi nauczania programowania oraz nauczania myślenia komputacyjnego na innych przedmiotach od I klasy szkoły podstawowej przez nauczycieli z krajów partnerskichi, podniesienie kompetencji nauczycieli w w tym zakresie  
 • umiejętności myślenia komputacyjnego i programowania przez uczniów szkół partnerskich
 • kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu
 • umiejętności wykorzystywania TIK przez uczniów
 • kompetencji przydatnych na rynku pracy (w tym umiejętności podstawowych, informatycznych i językowych) wśród uczniów 
 • wiedzy na temat aktualnych potrzeb europejskiego rynku pracy i możliwości wykorzystania umiejętności programowania w różnych dziedzinach i zawodach
 • zainteresowania wśród uczniów - zwłaszcza kobiet - dziedziną informatyki i programowaniem
 • chęci podejmowania przez uczniów i nauczycieli różnych form współpracy międzynarodowej
 • umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez uczniów i nauczycieli biorących bezpośredni udział w projekcie
 • wiedzy na temat poziomu edukacji i systemów edukacji w innych krajach europejskich
 • jakości pracy szkół partnerskich.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+