Projektiga me soovime saavutada järgmiste oskuste, teadmiste kasvu:

 • programmeerimise ja algoritmilise mõtlemise õpetamise metoodikad , töövahendid alates 1.klassist nii informaatikas kui ka teistes õppeainetes
 • partnerkoolide õpilaste algoritmilise mõtlemise ja programmeerimise oskused
 • partnerkoolide õpetajate digitaalsed oskused, infotehnoloogia kasutamine õppetöös
 • partnerkoolide õpilaste digitaalsed oskused
 • Euroopa tööturul läbilöömiseks vajalikud baasoskused
 • teadmised tööturul vajalikest programeerimisega seotud elukutsetest
 • infotehnoloogia sh eriti programmeerimise huvi tütarlaste hulgas
 • õpilaste- ja õpetajatevaheline rahvusvaheline koostöö
 • õpilaste ja õpetajate inglise keele oskus
 • teadmised partnerriikide hariduselu kohta
 • õppetundide läbiviimise tase

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM